Supreme Fluoridfilter

UV-Filter mot bakterier och virus i ditt dricksvatten

Detta filter åtgärdar:

  • FLUORID

SUPREME FLUORIDFILTER

FLUORIDFILTER

FLUORIDFILTRET AVLÄGSNAR FLUORID FRÅN DITT DRICKSVATTEN.

Fluorid är ett ämne som förekommer naturligt i vårt vatten. Vid rätt mängd har detta ämne en kariesförebyggande effekt på tänderna men för höga värden kan skapa problem, inte bara på tänderna, det kan även ge fluoridlagring i benvävnad.

Höga halter av fluorid förekommer både i grävda och borrade brunnar. Vårt fluoridfilter reducerar effektivt höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Filtret består av fyra enheter: vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran. Filtret placeras under diskbänken och har en egen tappkran med rent vatten.

Filtermassan består av aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna. Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten. Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.

Filtret installeras under diskbänken med en separat tappkran på diskbänken för matlagning och dricksvatten.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet: Upp till 120 liter/tim
Höjd: 55 cm
Diameter: 16 cm

Vid köp av våra filter ingår alltid garanti

GARANTIVILLKOR:

Vi lämnar 4 års garanti på material och funktion under förutsättning att installations- och bruksanvisningen följts. Reningsgarantin innebär att vattnet efter filtrering klarar livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. Det gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsett för. På filtertanken lämnas 20 års garanti. För övrigt tillämpar vi konsumentköplagen.

Garantin omfattar inte av fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Anmärkningar om fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd. För att garantin skall gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte ändrats sedan tiden för köpet.

Västkust Filters ansvar är begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, eventuell demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del, om inte annan överrenskommelse föreligger, med Västkust Filter. Garantin omfattar ej av förbrukningsvaror såsom exempelvis filtermassor av aktivt kol o dyl. Ej heller omfattas garantin av skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, åska, isbildning och för hög temperatur. All reklamation skall göras direkt till Västkust Filter.

Kostnadsfri rådgivning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Smörhålevägen 3
434 42 KUNGSBACKA

E-post:
info@vastkustfilter.se

Rådgivare/Säljare:
Joakim Helenius
Telefon: 020-170 71 72

Säker betalning via:

13 + 4 =