Järnfilter

JÄRNFILTER FÖR DIG MED EGEN BRUNN

Här hittar du våra olika järnfilter som hjälper dig som har egen brunn att på ett effektivt sätt filtrera bort järn från ditt dricksvatten

SUPREME betyder: Bäst, Suverän, Enastående, och det är precis vad våra nya vattenfilter är.

ÅTGÄRDAR:

 • JÄRN
 • MANGAN
 • KALK
 • HUMUS
 • SVAVELVÄTE

SUPREME ONE

KOMBIFILTER

Detta är den absolut senaste modellen av järn-, mangan- och kalkfilter. Detta kombifilter renar från väldigt höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter järn och 3 mg/liter mangan samt upp till 40 tyska grader (dH) kalk.

 

ÅTGÄRDAR:

 • JÄRN
 • MANGAN
 • HUMUS
 • SVAVELVÄTE
 • AGGRESSIVT
  VATTEN
  (höjer pH-värdet

SUPREME GOLD

JÄRN- OCH MANGANFILTER INKLUSIVE AVSYRNING OCH SVAVELVÄTE

REDUCERAR: Humus – Arsenik – Uran – Koppar – Zink – Bly – Tungmetaller – Färg – Lukt – Turbiditet – Sediment

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.

 

ÅTGÄRDAR:

 • JÄRN
 • MANGAN
 • HUMUS
 • AGGRESIVT VATTEN
 • Höjer pH-värdet

SUPREME SILVER

JÄRN- OCH MANGANFILTER INKLUSIVE AVSYRNING

REDUCERAR: Humus – Arsenik – Uran – Koppar – Zink – Bly – Tungmetaller – Färg – Lukt – Sediment

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 25 mg/liter järn och 10 mg/liter mangan.

ÅTGÄRDAR:

 • JÄRN
 • MANGAN
 • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)

SUPREME FMC10

JÄRN-, MANGAN- & AVSYRNINGSFILTER

Detta är den absolut senaste modellen av Järnfilter.Våra järnfilter renar från väldigt höga värden av järn och mangan samt att det höjer pH-värdet så att frätande egenskaper upphör. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 25 mg/liter av järn och 10 mg/liter av mangan.

GARANTIVILLKOR:

Vi lämnar 4 års garanti på material och funktion under förutsättning att installations- och bruksanvisningen följts. Reningsgarantin innebär att vattnet efter filtrering klarar livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. Det gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsett för. På filtertanken lämnas 20 års garanti. För övrigt tillämpar vi konsumentköplagen.

Garantin omfattar inte av fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Anmärkningar om fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd. För att garantin skall gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte ändrats sedan tiden för köpet.

Västkust Filters ansvar är begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, eventuell demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del, om inte annan överrenskommelse föreligger, med Västkust Filter. Garantin omfattar ej av förbrukningsvaror såsom exempelvis filtermassor av aktivt kol o dyl. Ej heller omfattas garantin av skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, åska, isbildning och för hög temperatur. All reklamation skall göras direkt till Västkust Filter.

Kostnadsfri rådgivning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Smörhålevägen 3
434 42 KUNGSBACKA

E-post:
info@vastkustfilter.se

Rådgivare/Säljare:
Joakim Helenius
Telefon: 020-170 71 72

Säker betalning via:

Betala med klarna

14 + 13 =

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
0