Nitratfilter

NITRATFILTER FÖR DIG MED EGEN BRUNN

Här hittar du våra olika nitratfilter som hjälper dig som har egen brunn att på ett effektivt sätt filtrera bort nitrat från ditt dricksvatten

SUPREME betyder: Bäst, Suverän, Enastående, och det är precis vad våra nya vattenfilter är.

ÅTGÄRDAR:

 • NITRAT

SUPREME N5

NITRATFILTER

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. N 5 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning.

ÅTGÄRDAR:

 • KALK
 • HUMUS
 • NITRAT
 • URAN

SUPREME K10

KOMBIFILTER

Detta filter åtgärdar problem med Kalk, Humus, Nitrat och/eller Uran vart för sig eller i olika kombinationer med varandra.

Detta helautomatiska kalkfilter tar bort upp till 40 tyska grader (dH) kalk. Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Vi använder filtermassa som har ca 30% högre kapacitet än jämförbara filtermassor på marknaden. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

SUPREME CN7

NITRAT/AVSYRNINGSFILTER

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. CN 7 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

CN7 är också ett helautomatiskt avsyrningsfilter som höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör.

ÅTGÄRDAR:

 • NITRAT
 • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)

ÅTGÄRDAR:

 • TUNGMETALLER
 • SALTER
 • FLUORID
 • NITRAT
 • NITRIT
 • LÖSNINGSMEDEL
 • KEMIKALIER
 • RADON
 • BAKTERIER
 • VÄXTGIFTER
 • FÄRG
 • LUKT
 • SMAK
 • ORGANISKT MATERIAL

OMVÄND OSMOS 1000

SALTER, KEMIKALIER, TUNGMETALLER, MEN OCKSÅ FÄRG, LUKT OCH SMAK KAN RENAS FRÅN VATTNET MED HJÄLP AV OMVÄND OSMOS.

Omvänd osmos renar dricksvatten bl.a. från fluorid, klorid, nitrat, nitrit, hårdhet, gifter, bakterier och salter. Råvattnet passerar först ett sedimentfilter som eliminerar förekomsten av rost, sand och andra partiklar. Därefter passerar råvattnet ett mindre kolfilter för eliminering av organiskt material som humus, färg m.m.

GARANTIVILLKOR:

Vi lämnar 4 års garanti på material och funktion under förutsättning att installations- och bruksanvisningen följts. Reningsgarantin innebär att vattnet efter filtrering klarar livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. Det gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsett för. På filtertanken lämnas 20 års garanti. För övrigt tillämpar vi konsumentköplagen.

Garantin omfattar inte av fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Anmärkningar om fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd. För att garantin skall gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte ändrats sedan tiden för köpet.

Västkust Filters ansvar är begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, eventuell demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del, om inte annan överrenskommelse föreligger, med Västkust Filter. Garantin omfattar ej av förbrukningsvaror såsom exempelvis filtermassor av aktivt kol o dyl. Ej heller omfattas garantin av skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, åska, isbildning och för hög temperatur. All reklamation skall göras direkt till Västkust Filter.

Kostnadsfri rådgivning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Smörhålevägen 3
434 42 KUNGSBACKA

E-post:
info@vastkustfilter.se

Rådgivare/Säljare:
Joakim Helenius
Telefon: 020-170 71 72

Säker betalning via:

Betala med klarna

1 + 5 =

Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
0