SUPREME BL10

BLYFILTER

Om du har bly i ditt vatten så tar Supreme BL10 bort det och det tar även Kadmium, Antimon och Selenium.

Om blyhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering. Detta kan medför risk för kroniska hälsoeffekter, speciellt hos små barn.

DETTA BLYFILTER ÅTGÄRDAR:

  • ARSENIK
  • KADMIUM
  • ANTIMON
  • SELENIUM

SUPREME BL10 - BLYFILTER

Om du har bly i ditt vatten så tar Supreme BL10 bort det och det tar även bort Kadmium, Antimon och Selenium.

Om blyhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering. Detta kan medför risk för kroniska hälsoeffekter, speciellt hos små barn. Orsaken till höga halter av bly kan ibland vara korrosion av blyhaltiga material i äldre VVS-rör, men kan även vara föroreningar från industrier eller liknande. Det kan även förekomma naturligt i berggrunden.

Bly samlas upp i filtermassan som sedan backspolas automatiskt och efter hand blir massan mättad och måste då bytas ut.

TEKNISK DATA
Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
0