SUPREME GOLD JÄRN- OCH MANGANFILTER

JÄRN-, MANGAN-, HUMUS- & AVSYRNINGSFILTER

REDUCERAR: Humus – Arsenik – Uran – Koppar – Zink – Bly – Tungmetaller – Färg – Lukt – Turbiditet – Sediment

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.

DETTA MANGAN-, HUMUS- & AVSYRNINGSFILTER ÅTGÄRDAR:

  • JÄRN
  • MANGAN
  • HUMUS
  • SVAVELVÄTE
  • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.

Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassan innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än alla andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas till skillnad från andra filter. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd. Filtret tar i de allra flesta fallen bort all humus men i viss fall är sammansättningen, molekylmässigt på vattnet, sådan att inte all humus fångas upp. Man kan då få komplettera med ett klassiskt humusfilter eller ett kolfilter.

Supreme GOLD reducerar också tungmetaller, radioaktiva ämnen, partiklar, lukt och färg. Vilket är en extra säkerhet.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas. En stor nyhet är att vi har satt ett stort påfyllningshål på tanken för att underlätta vid påfyllning av pH-massa. Styrenheten behöver inte skruvas av och filtret kan vara inkopplat till VVS- systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min
Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m
Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
0