Vattenfilter

VÅRA VATTENFILTER

SUPREME betyder: Bäst, Suverän, Enastående, och det är precis vad våra nya vattenfilter är.

ÅTGÄRDAR:

  • JÄRN
  • MANGAN
  • KALK
  • HUMUS
  • SVAVELVÄTE

SUPREME ONE

KOMBIFILTER

Detta är den absolut senaste modellen av järn-, mangan- och kalkfilter. Detta kombifilter renar från väldigt höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter järn och 3 mg/liter mangan samt upp till 40 tyska grader (dH) kalk.

Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än alla andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas till skillnad från andra filter. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn/mangan och kalk. Filtret reducerar svavelväte till stor del men ev. måste man komplettera med luftinjektor.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd. Filtret tar i det flesta fallen bort all humus men i vissa är samman- sättningen, molekylmässigt på vattnet, sådan att inte all humus fångas upp. Man kan då få komplettera med ett klassiskt humusfilter eller ett kolfilter.

Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv. Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livs- medelsgodkända material av högsta kvalitet. Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet
: Upp till 25 liter/min
Max. genomflöde: Upp till 100 liter/min
Spolbehov: 15 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 116 cm
Bredd: 30 cm
Djup: 50 cm

ÅTGÄRDAR:

  • JÄRN
  • MANGAN
  • HUMUS
  • SVAVELVÄTE
  • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet

SUPREME GOLD

JÄRN-, MANGAN-, HUMUS- & AVSYRNINGSFILTER

REDUCERAR: Humus – Arsenik – Uran – Koppar – Zink – Bly – Tungmetaller – Färg – Lukt – Turbiditet – Sediment

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.

Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassan innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än alla andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas till skillnad från andra filter. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd. Filtret tar i de allra flesta fallen bort all humus men i viss fall är sammansättningen, molekylmässigt på vattnet, sådan att inte all humus fångas upp. Man kan då få komplettera med ett klassiskt humusfilter eller ett kolfilter.

Supreme GOLD reducerar också tungmetaller, radioaktiva ämnen, partiklar, lukt och färg. Vilket är en extra säkerhet.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas. En stor nyhet är att vi har satt ett stort påfyllningshål på tanken för att underlätta vid påfyllning av pH-massa. Styrenheten behöver inte skruvas av och filtret kan vara inkopplat till VVS- systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min
Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m
Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR:

  • JÄRN
  • MANGAN
  • HUMUS
  • AGGRESIVT VATTEN
  • Höjer pH-värdet

SUPREME SILVER

JÄRN-, MANGAN-, HUMUS- & AVSYRNINGSFILTER

REDUCERAR: Humus – Arsenik – Uran – Koppar – Zink – Bly – Tungmetaller – Färg – Lukt – Sediment

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 25 mg/liter järn och 10 mg/liter mangan.

Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassa gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd. Filtret tar i de allra flesta fallen bort all humus men i viss fall är sammansättningen, molekylmässigt på vattnet, sådan att inte all humus fångas upp. Man kan då få komplettera med ett klassiskt humusfilter eller ett kolfilter.

Supreme SILVER reducerar också tungmetaller, radioaktiva ämnen, partiklar, lukt och färg. Vilket är en extra
säkerhet.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas. En stor nyhet är att vi har satt ett stort påfyllningshål på tanken för att underlätta vid påfyllning av pH-massa. Styrenheten behöver inte skruvas av och filtret kan vara inkopplat till VVS- systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min
Spolbehov: 22 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR:

  • JÄRN
  • MANGAN
  • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)

SUPREME FMC10

JÄRN-, MANGAN- & AVSYRNINGSFILTER

Detta är den absolut senaste modellen av Järnfilter.Våra järnfilter renar från väldigt höga värden av järn och mangan samt att det höjer pH-värdet så att frätande egenskaper upphör. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 25 mg/liter av järn och 10 mg/liter av mangan.

Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassa gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas och måste fyllas på c.a en gång om året. En stor nyhet är att vi har satt ett stort påfyllningshål på tanken för att underlätta vid påfyllning av pH-massa. Styrenheten behöver inte skruvas av och filtret kan vara inkopplat till VVS-systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret.Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet. Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min
Spolbehov: 22 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR:

  • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)
  • FRÄTANDE EGENSKAPER UPPHÖR

SUPREME C10A

AVSYRNINGSFILTER

Detta helautomatiska avsyrningsfilter höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör. Lågt pH-värde i vattnet innebär att det är surt och aggressivt och det kan få allvarliga konsekvenser. Det märks bl.a. på att köks- och badrumsporslinet blir missfärgat och får en grönblå beläggning. Ljust hår blir grönaktigt vid duschning och hudirritationer samt diaréer kan uppstå. Det är koppar från VVS-systemet i huset. Drick inte vatten med hög kopparhalt. Filtret spolar in det sura, aggressiva vattnet i behållaren där det blandar sig med filtermassan som neutraliserar vattnet. Filtermassan består av dolomitkalk, jämförbar med den dolomitkalk man kan köpa som hälsotillskott på t.ex. Apoteket.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas. En stor nyhet är att vi har satt ett stort påfyllningshål på tanken för att underlätta vid påfyllning av pH-massa. Styrenheten behöver inte skruvas av och filtret kan vara kopplat till VVS-systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet
: Upp till 30 liter/min.
Max. genomflöde: 100 liter/min
Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR:

  • KALK

SUPREME A5/A8/A10

AVHÄRDNINGSFILTER

Detta helautomatiska kalkfilter tar bort upp till 40 tyska grader (dH) kalk. Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Vi använder filtermassa som har ca 30% högra kapacitet än jämförbara filtermassor på marknaden. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv. Salt behöver fyllas på ca 1 gång i månaden. Önskad hårdhet kan ställas in för att slippa totalavhärdat vatten.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet. Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISKA DATA
A5: (Kommunalt vatten) Höjd: 66 cm Bredd: 30 cm Djup: 50 cm Indexkapacitet: 54 m3/dH
A8 Höjd: 106 cm Bredd: 30 cm Djup: 50 cm Indexkapacitet: 75 m3/dH Reningskapacitet: 25 lit/min Spolbehov: 15 lit/min:
A10: Höjd: 116 cm Bredd: 30 cm Djup: 50 cm Indexkapacitet: 150 m3/dH Reningskapacitet: 30 lit/min Spolbehov: 17 lit/mi

ÅTGÄRDAR:

  • KALK
  • HUMUS
  • NITRAT
  • URAN

SUPREME K10

KOMBIFILTER

Detta filter åtgärdar problem med Kalk, Humus, Nitrat och/eller Uran vart för sig eller i olika kombinationer med varandra.

Detta helautomatiska kalkfilter tar bort upp till 40 tyska grader (dH) kalk. Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Vi använder filtermassa som har ca 30% högre kapacitet än jämförbara filtermassor på marknaden. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Detta Kombifilter innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd.

Uran kan finnas naturligt i berggrunden. Uran varken smakar eller luktar något men kan orsaka problem med njurarna.

Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISK DATA
Reningskapacitet: Upp till 20 liter/min
Spolbehov: 15 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm
Separat salttank på 75 liter, 30x30x90 cm

ÅTGÄRDAR:

  • NITRAT

SUPREME N5

NITRATFILTER

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. N 5 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISK DATA
Reningskapacitet: 20 liter/min
Spolbehov: 12 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 66 cm
Bredd: 30 cm
Djup: 50 cm

ÅTGÄRDAR:

  • NITRAT
  • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)

SUPREME CN7

NITRAT/AVSYRNINGSFILTER

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. CN 7 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

CN7 är också ett helautomatiskt avsyrningsfilter som höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör. Lågt pH-värde i vattnet innebär att det är surt och aggressivt och det kan få allvarliga konsekvenser. Det märks bl.a. på att köks- och badrumsporslinet blir missfärgat och får en grönblå beläggning. Ljust hår blir grönaktigt vid duschning och hudirritationer samt diaréer kan uppstå. Det är koppar från VVS-systemet i huset. Drick inte vatten med hög kopparhalt. Filtret spolar in det sura, aggressiva vattnet i behållaren där det blandar sig med filtermassan som neutraliserar vattnet. Filtermassan består av dolomitkalk, jämförbar med den dolomitkalk man kan köpa som hälsotillskott på t.ex. Apoteket.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv. Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet: Upp till 20 liter/min
Spolbehov: 12 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd:125 cm
Diameter: 22 cm
plus
Höjd: 66 cm
Bredd: 30 cm
Djup: 50 cm

ÅTGÄRDAR:

  • ARSENIK

SUPREME AR10

ARSENIKFILTER

Om du har arsenik i ditt vatten så bör du använda ett filter som tar bort arseniken.

Om arsenikhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering. Detta kan medföra risk för kroniska hälsoeffekter.

Höga halter förekommer helt naturligt i vissa bergarter men kan även indikera på någon form av föroreningar. Arsenik samlas upp i filtermassan som sedan backspolas automatiskt och efter hand blir massan mättad och måste då bytas ut.

TEKNISK DATA
Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR:

  • BLY
  • KADMIUM
  • ANTIMION
  • SELENIUM

SUPREME BL10

BLYFILTER

Om du har bly i ditt vatten så tar Supreme BL10 bort det och det tar även Kadmium, Antimon och Selenium.

Om blyhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering. Detta kan medför risk för kroniska hälsoeffekter, speciellt hos små barn. Orsaken till höga halter av bly kan ibland vara korrosion av blyhaltiga material i äldre VVS-rör, men kan även vara föroreningar från industrier eller liknande. Det kan även förekomma naturligt i berggrunden.

Bly samlas upp i filtermassan som sedan backspolas automatiskt och efter hand blir massan mättad och måste då bytas ut.

TEKNISK DATA
Spolbehov
: 20 liter/min (flödet efter trycktank)
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR:

  • BAKTERIER
  • VIRUS
  • ORGANISMER
  • ALGER

SUPREME UV20 / UV45

UV-filtret UV20/UV45 håller genomgående en högre kvalité på materialet än standardfiltren på marknaden.

UV20/UV45 har bl.a. en unik inbyggd strypning, vilket gör att vattnet inte kan passera för fort genom UV-filtret och därmed minskar risken med att få in orenat vatten i VVS-systemet. Man kan följa i displayen hur länge filtret har var i drift.

Detta UV-filter är oerhört effektivt mot bakterier, virus, mögelsvampar och alger i ditt vatten. Det reducerar dessa föroreningar till 97-99,9 %.

Detta UV-system påverkar inte lukt, smak, färg eller pH-värde. UV-lampan varar i ett år eller ca 8000 timmar. På kontrollenheten finns en indikator som lyser när det är dags att byta lampa.

TEKNISK DATA
UV20:
Diameter: 6,4 cm
Längd: 48 cm
Kapacitet: Upp till 20 liter/min

UV45:
Diameter: 6,4 cm
Längd: 97 cm
Kapacitet: Upp till 45 liter/min

ÅTGÄRDAR:

  • TUNGMETALLER
  • SALTER
  • FLUORID
  • NITRAT
  • NITRIT
  • LÖSNINGSMEDEL
  • KEMIKALIER
  • RADON
  • BAKTERIER
  • VÄXTGIFTER
  • FÄRG
  • LUKT
  • SMAK
  • ORGANISKT MATERIAL

OMVÄND OSMOS 1000

SALTER, KEMIKALIER, TUNGMETALLER, MEN OCKSÅ FÄRG, LUKT OCH SMAK KAN RENAS FRÅN VATTNET MED HJÄLP AV OMVÄND OSMOS.

Omvänd osmos renar dricksvatten bl.a. från fluorid, klorid, nitrat, nitrit, hårdhet, gifter, bakterier och salter. Råvattnet passerar först ett sedimentfilter som eliminerar förekomsten av rost, sand och andra partiklar. Därefter passerar råvattnet ett mindre kolfilter för eliminering av organiskt material som humus, färg m.m.

Efter förfiltreringen passerar vattnet in i en boosterpump som trycker vattnet genom membranen i två steg. Förekomsten av tre membraner ökar kapaciteten av produktionen av renat vatten. I vanliga osmosenheter finns oftast bara ett membran. Detta halvgenomträngande membran tillåter endast vattnet att passera men fångar upp lösta ämnen. Membranet består av väldigt små hål, eller porer. Enbart den rena vattenmolekylen har förmågan att passera filtret eller membranet.

Detta filter kan kompletteras med en extra trycktank på 10 liter för ökat flöde.

Filtret placeras under diskbänk och drivs med hjälp av en inbyggd pump. Den medföljande tappkranen monteras uppe på diskbänken.

TEKNISK DATA
Reningskapacitet
: Upp till 50 liter/h
Ingående vattentryck: 2-5 bar
Anslutning: ½” el: 220V 50Hz
Höjd: 42 cm
Bredd: 22 cm
Djup: 42,5 cm
Vikt: 6 kg

 

ÅTGÄRDAR

  • FLUORID

SUPREME FLUORIDFILTER

FLUORIDFILTRET AVLÄGSNAR FLUORID FRÅN DITT DRICKSVATTEN.

Fluorid är ett ämne som förekommer naturligt i vårt vatten. Vid rätt mängd har detta ämne en kariesförebyggande effekt på tänderna men för höga värden kan skapa problem, inte bara på tänderna, det kan även ge fluoridlagring i benvävnad.

Höga halter av fluorid förekommer både i grävda och borrade brunnar. Vårt fluoridfilter reducerar effektivt höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Filtret består av fyra enheter: vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran. Filtret placeras under diskbänken och har en egen tappkran med rent vatten.

Filtermassan består av aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna. Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten. Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.

Filtret installeras under diskbänken med en separat tappkran på diskbänken för matlagning och dricksvatten.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet: Upp till 120 liter/tim
Höjd: 55 cm
Diameter: 16 cm

SESAME TRYCKTANK

NYA GENERATIONENS TRYCKTANKAR MED KONTINUERLIG GENOMSTRÖMNING AV VATTENFLÖDET: NU I SVERIGE!

Kontinuerlig genomströmning av vattenflödet innebär att vattnet aldrig står stilla i trycktanken. Var gång pumpen startar fylls tanken på med nytt vatten.

Det kan aldrig bli kraftiga beläggningar eller tillväxt inne i tanken.

Det är dessutom oerhört enkelt att fylla på luft, vid behov på toppen av tanken.

 

SUPREME PM10

RENA DITT DRICKSVATTEN MED ETT AKTIVT KOLFILTER
Höga värden av organiskt material kan påverka ditt dricksvatten och dess lukt, smak och färg till det negativa. Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av organiskt material, som även kallas för humus.

Vårt vattenfilter reducerar halterna i vattnet via en filterbädd, som består av ett aktivt kol med en mycket stor ytarea. Genom att låta dricksvattnet passera filterbädden adsorberas de organiska ämnena på det aktiva kolet och fastnar där och ut kommer ett klart och friskt dricksvatten.

 

LUFTINJEKTOR

Vid problem med och svavelväte behöver vattnet syresättas med en luftinjektor.
Luftinjektorn suger luft genom insugningsventilen med hjälp av ejektorverkan skapad av det förbipasserande vattnet.

Luftinjektorn skall installeras mellan pump och tank.
Tryckströmbrytaren får inte monteras mellan pump och luftinjektor.

Luftinjektorn är fabriksinställd på 15 grader, vilket betyder att den är nästa fullt öppen (suger minst luft).
En korrekt installerad luftinjektor suger luft mellan 30 till 50% av pumpens gångtid.

Specifikationer:
Arbetstryck: 1-6 Bar
Flöde: 20-60 L/min
Anslutning: R25
Höjd: 82 mm
Bredd: 76 mm
Längd: 140 mm

GARANTIVILLKOR:

Vi lämnar 4 års garanti på material och funktion under förutsättning att installations- och bruksanvisningen följts. Reningsgarantin innebär att vattnet efter filtrering klarar livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. Det gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsett för. På filtertanken lämnas 20 års garanti. För övrigt tillämpar vi konsumentköplagen.

Garantin omfattar inte av fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Anmärkningar om fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd. För att garantin skall gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte ändrats sedan tiden för köpet.

Västkust Filters ansvar är begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, eventuell demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del, om inte annan överrenskommelse föreligger, med Västkust Filter. Garantin omfattar ej av förbrukningsvaror såsom exempelvis filtermassor av aktivt kol o dyl. Ej heller omfattas garantin av skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, åska, isbildning och för hög temperatur. All reklamation skall göras direkt till Västkust Filter.

Kostnadsfri rådgivning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Smörhålevägen 3
434 42 KUNGSBACKA

E-post:
info@vastkustfilter.se

Rådgivare/Säljare:
Joakim Helenius
Telefon: 020-170 71 72

Säker betalning via:

5 + 14 =