Vattenfilter egen brunn

VÅRA VATTENFILTER FÖR DIG MED EGEN BRUNN

SUPREME betyder: Bäst, Suverän, Enastående, och det är precis vad våra nya vattenfilter är.

ÅTGÄRDAR:

 • JÄRN
 • MANGAN
 • KALK
 • HUMUS
 • SVAVELVÄTE

SUPREME ONE

KOMBIFILTER

Detta är den absolut senaste modellen av järn-, mangan- och kalkfilter. Detta kombifilter renar från väldigt höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter järn och 3 mg/liter mangan samt upp till 40 tyska grader (dH) kalk.

 

ÅTGÄRDAR:

 • JÄRN
 • MANGAN
 • HUMUS
 • SVAVELVÄTE
 • AGGRESSIVT
  VATTEN
  (höjer pH-värdet

SUPREME GOLD

JÄRN- OCH MANGANFILTER INKLUSIVE AVSYRNING OCH SVAVELVÄTE

REDUCERAR: Humus – Arsenik – Uran – Koppar – Zink – Bly – Tungmetaller – Färg – Lukt – Turbiditet – Sediment

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.

 

ÅTGÄRDAR:

 • JÄRN
 • MANGAN
 • HUMUS
 • AGGRESIVT VATTEN
 • Höjer pH-värdet

SUPREME SILVER

JÄRN- OCH MANGANFILTER INKLUSIVE AVSYRNING

REDUCERAR: Humus – Arsenik – Uran – Koppar – Zink – Bly – Tungmetaller – Färg – Lukt – Sediment

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 25 mg/liter järn och 10 mg/liter mangan.

ÅTGÄRDAR:

 • JÄRN
 • MANGAN
 • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)

SUPREME FMC10

JÄRN-, MANGAN- & AVSYRNINGSFILTER

Detta är den absolut senaste modellen av Järnfilter.Våra järnfilter renar från väldigt höga värden av järn och mangan samt att det höjer pH-värdet så att frätande egenskaper upphör. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 25 mg/liter av järn och 10 mg/liter av mangan.

ÅTGÄRDAR:

 • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)
 • FRÄTANDE EGENSKAPER UPPHÖR

SUPREME C10A

AVSYRNINGSFILTER/PH-FILTER

Detta helautomatiska avsyrningsfilter höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör. Lågt pH-värde i vattnet innebär att det är surt och aggressivt och det kan få allvarliga konsekvenser. Det märks bl.a. på att köks- och badrumsporslinet blir missfärgat och får en grönblå beläggning. Ljust hår blir grönaktigt vid duschning och hudirritationer samt diaréer kan uppstå. Det är koppar från VVS-systemet i huset. Drick inte vatten med hög kopparhalt. Filtret spolar in det sura, aggressiva vattnet i behållaren där det blandar sig med filtermassan som neutraliserar vattnet. Filtermassan består av dolomitkalk, jämförbar med den dolomitkalk man kan köpa som hälsotillskott på t.ex. Apoteket.

ÅTGÄRDAR:

 • KALK
 • HUMUS
 • NITRAT
 • URAN

SUPREME K10

KOMBIFILTER

Detta filter åtgärdar problem med Kalk, Humus, Nitrat och/eller Uran vart för sig eller i olika kombinationer med varandra.

Detta helautomatiska kalkfilter tar bort upp till 40 tyska grader (dH) kalk. Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Vi använder filtermassa som har ca 30% högre kapacitet än jämförbara filtermassor på marknaden. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

ÅTGÄRDAR:

 • KALK

SUPREME A5/A8/A10

AVHÄRDNINGSFILTER

Detta helautomatiska kalkfilter tar bort upp till 40 tyska grader (dH) kalk. Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Vi använder filtermassa som har ca 30% högra kapacitet än jämförbara filtermassor på marknaden. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

ÅTGÄRDAR:

 • NITRAT

SUPREME N5

NITRATFILTER

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. N 5 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning.

ÅTGÄRDAR:

 • NITRAT
 • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)

SUPREME CN7

NITRAT/AVSYRNINGSFILTER

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. CN 7 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

CN7 är också ett helautomatiskt avsyrningsfilter som höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör.

ÅTGÄRDAR:

 • ARSENIK

SUPREME AR10

ARSENIKFILTER

Om du har arsenik i ditt vatten så bör du använda ett filter som tar bort arseniken.

Om arsenikhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering. Detta kan medföra risk för kroniska hälsoeffekter.

ÅTGÄRDAR:

 • BLY
 • KADMIUM
 • ANTIMION
 • SELENIUM

SUPREME BL10

BLYFILTER

Om du har bly i ditt vatten så tar Supreme BL10 bort det och det tar även Kadmium, Antimon och Selenium.

Om blyhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering. Detta kan medför risk för kroniska hälsoeffekter, speciellt hos små barn.

ÅTGÄRDAR:

 • BAKTERIER
 • VIRUS
 • ORGANISMER
 • ALGER

SUPREME UV20 / UV45

UV-FILTER VATTEN

UV-filtret UV20/UV45 håller genomgående en högre kvalité på materialet än standardfiltren på marknaden.

Detta UV-filter är oerhört effektivt mot bakterier, virus, mögelsvampar och alger i ditt vatten. Det reducerar dessa föroreningar till 97-99,9 %.

SESAME TRYCKTANK

NYA GENERATIONENS TRYCKTANKAR MED KONTINUERLIG GENOMSTRÖMNING AV VATTENFLÖDET: NU I SVERIGE!

Kontinuerlig genomströmning av vattenflödet innebär att vattnet aldrig står stilla i trycktanken. Var gång pumpen startar fylls tanken på med nytt vatten.

 

SUPREME PA10

RENA DITT DRICKSVATTEN MED ETT AKTIVT KOLFILTER
Höga värden av organiskt material kan påverka ditt dricksvatten och dess lukt, smak och färg till det negativa. Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av organiskt material, som även kallas för humus.

 

LUFTINJEKTOR

Vid problem med och svavelväte behöver vattnet syresättas med en luftinjektor.
Luftinjektorn suger luft genom insugningsventilen med hjälp av ejektorverkan skapad av det förbipasserande vattnet.

En omvänd osmos 675 vattenfilter inklusive tank stående på en bänk så att man kan få en bättre bild över hur detta vattenfilter som är extremt bra ser ut.

ÅTGÄRDAR:

 • TUNGMETALLER
 • SALTER
 • FLUORID
 • NITRAT
 • NITRIT
 • LÖSNINGSMEDEL
 • KEMIKALIER
 • RADON
 • BAKTERIER
 • VÄXTGIFTER
 • FÄRG
 • LUKT
 • SMAK
 • ORGANISKT MATERIAL

OMVÄND OSMOS 675

SALTER, KEMIKALIER, TUNGMETALLER M.M., MEN OCKSÅ FÄRG, LUKT OCH SMAK KAN RENAS FRÅN VATTNET MED HJÄLP AV OMVÄND OSMOS. VATTNET BLIR 100% RENT!!

Omvänd osmos renar dricksvatten bl.a. från fluorid, klorid, nitrat, nitrit, hårdhet, gifter, bakterier och salter. Råvattnet passerar först ett sedimentfilter som eliminerar förekomsten av rost, sand och andra partiklar. Därefter passerar råvattnet ett mindre kolfilter för eliminering av organiskt material som humus, färg m.m.

GARANTIVILLKOR:

Vi lämnar 4 års garanti på material och funktion under förutsättning att installations- och bruksanvisningen följts. Reningsgarantin innebär att vattnet efter filtrering klarar livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. Det gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsett för. På filtertanken lämnas 20 års garanti. För övrigt tillämpar vi konsumentköplagen.

Garantin omfattar inte av fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Anmärkningar om fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd. För att garantin skall gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte ändrats sedan tiden för köpet.

Västkust Filters ansvar är begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, eventuell demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del, om inte annan överrenskommelse föreligger, med Västkust Filter. Garantin omfattar ej av förbrukningsvaror såsom exempelvis filtermassor av aktivt kol o dyl. Ej heller omfattas garantin av skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, åska, isbildning och för hög temperatur. All reklamation skall göras direkt till Västkust Filter.

Kostnadsfri rådgivning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Smörhålevägen 3
434 42 KUNGSBACKA

E-post:
info@vastkustfilter.se

Rådgivare/Säljare:
Joakim Helenius
Telefon: 020-170 71 72

Säker betalning via:

Betala med klarna

3 + 9 =

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
0